Anells de Compromís de Talla Oval

Els anells de compromís talla oval formen part d’una col·lecció de compromís amb una bellesa excepcional. Una alternativa a la clàssica talla brillant per la que cada vegada s’està apostant més per a demanar matrimoni.