Anells de Compromís de Talla Brillant

Els anells de compromís talla brillant són alguns dels més desitjats per a demanar matrimoni. Peces que es caracteritzen per tenir la gemma rodona com a total protagonista; una de les formes més comuns en alta joieria. La talla brillant permet aconseguir una lluentor excepcional en els diamants, ja que la seva forma proporciona el màxim retorn de llum. Les podran trobar muntades tant en solitaris com en aliances.