Pedres de quars amb sabor a vi

El quars crití, puresa i autenticitat:

Durant molt de temps a la historia, el que avui entenem per joieria era, sovint, entès pel qual anomenem orfebreria. Molts dels minerals preciosos que es dediquen a joies, collarets o altres objectes de valor, eren minerals com, l’ametista, l’àgata, el lapislàtzuli, l’ambre, l’alexandrita, el jaspi o el granat i una llarga llista que se’n segueix. Entre tots aquests minerals d’ús freqüent en orfebreria trobem el que avui ens ocupa en aquestes línies, el quars citrí.
Del seu color peculiar, se’n dedueix el seu nom, posat que, citrí prové del llatí “citrus” que significa llimona. Aquest mineral preciós dons, llueix un colo un pèl peculiar, un colo que és lleugerament groguenc el qual, dissimuladament ens recorda, en observar-se a la llum, al color d’un bon vi blanc com bé podria ser, sens dubte triant a l’atzar, un Chateau Montalena reserva de l’any 1996.
Com tota pedra preciosa, el seu color, resistència, composició química, la talla, i brillantor, són marca directa, referència principal a l’hora de determinar la seva puresa i autenticitat. Tot hi així, és sorprenent veure com, en el cas del quars citrí, n’és objecte d’incomptables formes d’engany pel que fa a la seva producció per la posterior venta al públic.
És comú trobar en el mercat un tipus de quars citrí tallat de manera que, resulti gairebé indiscernible la diferencia a la vista entre aquest i el topazi imperial, per exemple. Un altre dels enganys més comuns, si hi cap, és el de posar-lo en venta com a quars citrí natural, tot hi que en realitat, es tracta de pedres que han estat sotmeses a un procès pel qual, a altes temperatures, és barreja amb ametista per aconseguir un aspecte en la pedra molt més estètica, amb més brillantor i major nitidesa de color.
Actualment resulta molt més complicat del normal, trobar quars criti en circumstàncies naturals. Normalment, el que se sol trobar en el mercat, són pedres tractades químicament o alterades la seva composició amb altres pedres i que es venen com a crití pur.
No obstant això, reconèixer el color groc del crití no hauria de ser tan complicat. Una de les comparacions més líriques, dignes de la literatura bellament escrita i, tanmateix enamorada dels paral•lelismes més romàntics i sofisticats, és en la que es contraposa el color del crití amb el del suau i dolç to d’un vi blanc el qual tots, sens dubte, encertem en reconèixer en ell un to suau molt semblant al de la llimona fresca, groguenca i de potent sabor.
Woman Drinking Wine by the Sea

El crití talismà:

És abundant la informació que corre per la xarxa i que argumenta el poder que exerceixen, com a talismans, moltes de les pedres precioses de les quals se’n fa ús en el món de la joieria. Un exemple el tenim amb l’ull de bou, el qual s’associa, de forma comuna, a l’augment de la resistència física així com se’l considera una cuirassa enfront de les “influències negatives” que, sovint, trobem al nostre voltant en transcórrer del dia.
També la pirita, la qual ens ajuda a enlairar els talents que, als nostres ulls, es troben ocultes i que, d’alguna forma ens atén en moments de la nostra vida en què es produeixen canvis substancials.
En el cas del citrí, pel que fa els assumptes de salut, se’l considera un potent sanador de problemes de funcionament de la glàndula tiroides.
Els cristalls i gemmes precioses en aquest nivell, tenen la tendència a dividir-se, en tant que categories, de formes molt diverses. Una d’aquestes seria la que distingeix entre, el que són gemmes masculines i gemmes femenines. El citrí, catalogat en aquest cas com una gemma masculina, té la característica de ser una pedra projectiva de bones vibracions. Emet energia a l’exterior. Energia encarada a la curació, a la consecució de desitjos, transmet confiança, ofereix seguretat, i enforteix la voluntat i l’esperit.
Les característiques d’aquestes gemmes relacionades amb la masculinitat, la projecció, la força i la potencia viril, son les que, en trets generals, son associades a la destrucció d’enfermetats, al reforçament de la conciencia, el coratge, la força física i l’éxit en la conquista de reptes personals car que siguin professionals com sentimentals.
Woman Drinking Wine by the Sea

Un Chardonnay per mostrar la brillantor citrina:

A tall de curiositat, podem destacar que, la tan preuada i escassa de trobar, tant per la poca puresa de les pedres que hi ha al mercat, brillantor del quars citrí, pot aconseguir-se en submergir en un vi blanc de qualitat.
El citrí, que s’usa en teràpies d’imposició i d’altres pràctiques de curació alternativa, sovint perd la seva brillantor, e inclús, sovint apareixen unes petites taques negres en les aigües de l’interior de la pedra. Si la submergim durant unes hores en un recipient, el qual el seu contingut sia un vi blanc de qualitat, la vibració d’aquest caldo n’aclarirà el seu color i aconseguirà retornar-li’n la brillantor original.
No gens menys, hem de tenir en compte que, en alliberar certes substàncies que poden ser perjudicials per la salut, no és aconsellable, beure’n el vi després d’haver estat emprat per aquesta causa.
Woman Drinking Wine by the Sea

www.clemenciaperis.com

http://bit.ly/1peRmNN