La diferència, el valor de ser únic.

Anells de Compromis unics
Avui en dia vivim en un món en el fet que, la tendència, ens mou a emmarcar-nos en un sistema global i uniforme. Des d’una perspectiva pràctica, l’ésser humà, tindrà una major projecció de les seves capacitats, com menys distancia afegeixin les nostres diferències en referencia a les necessitats, estructures socials, estatals o inclús, econòmiques i culturals.
Té lògica pensar que, en un futur, els territoris i les respectives estructures de govern, arribin a tenir més coses en comú i que, per tant, el progrès de l’ésser humà segueixi obrint-se camí en línia recte, sempre amb la tendència positivista en la qual, només romandrà, allò que ens ajuda a seguir amb aquest progrès en totes les formes del saber, la ciència, la cultura, la tecnologia, etc.
La historia, la ciència, la filosofiai altres dels molts àmbits del saber, contemplen la idea de l’ésser humà en el conjunt, com a una idea irrenunciable, és a dir, les persones, com els Estats i societats, no deixen de ser una part d’un tot. Un òrgan més que compon el cos d’aquest ésser viu que és la societat en la qual ens veiem immersos en el mateix moment de néixer.

Anells de compromis en or blanc 18k 59 diamants
Així mateix, la societat i altres moltes formes d’organització social, responen a un cert paral•lelisme amb el funcionament d’un organisme viu. Res seria possible si una de les parts, de la mateixa manera que cap de les parts pot funcionar al marge del tot.
No obstant a això, seria massa la suposició que, el funcionament natural de l’ésser humà, quedes resumit en el desenvolupament d’un paper concret dintre del seu conjunt el qual, al seu torn, permet desenvolupar la seva activitat, sense altres implicacions personals en tots aquest assumpte, posat que, els éssers humans som, en cada cas, una realitat única que només es reconeix per nosaltres mateixos.
Cadascun de nosaltres tenim una forma diferent d’entendre i percebre el món. Aquest factor X que ens fa diferents és el que, d’alguna manera, durant el transcurs de la historia, ha fet sorgir ocasions perfectes per al coneixement, les arts, les ciències i les teories del saber en les seves diferents àrees.

Anells de compromis or blanc amb diamants 2 diamants centrals

Paradoxalment, tot i que no sabem moure’ns al marge del conjunt, és a dins d’ell quan les nostres peculiaritats, actuant dins d’aquest marge de llibertat, tutelada en primera instancia per la moral i les normes i convencions socials i culturals, donen llum a idees, esdeveniments, obres, teories…, totes elles pedres fonamentals del progrès, fins i tot les més nefastes.
Tot i això, innumerables casos existeixen al llarg de la història, que ens demostren que, en algun moment sorgeix el miracle, l’alienació, la diferencia. L’ésser humà sempre troba el moment per manifestar la seva individualitat que, d’altra banda, ens ajuda a perdre distància de la quotidianitat natural en la qual vivim i, consegüentment, a definir-nos com a persones, prendre dedicions i educar i cultivar les virtuts del nostre caràcter.
Feines com la que la nostra fundadora i imatge creativa de la firma, Clemència Peris i Barba, elabora en els seus tallers són els que, no solament demostren aquest procès de creixement i desenvolupament personal per al qual tots passem en diferents moments de la nostra vida sinó que, també, contribueixen al desenvolupament de múltiples manifestacions d’aquesta forma de saber-nos part única i irrepetible al mateix torn que indissociable, d’aquest tot unitari que és la societat.
Així mateix, treballs com els de Clemència Peris, permeten l’elaboració, no només d’objectes, sinó d’idees no menys indiferents que una teoria de la ciència, una pintura o una simfonia, objectivades de forma que fan possible, no solament com a objectes observables, sinó també com a objectes estètics, que les altres parts del conjunt social puguin reconèixer la diferencia, així com apostar per ella.

Anells de Compromís

Les peces elaborades per Clemència Peris a la seva col•lecció “l’art de ser únics”, són peces que, passant per un complex procés d’elaboració artesanal, així com per un potent treball de disseny exclusiu, afegeixen un valor atemporal a la seva feina fet que implica, com en moltes altres manifestacions artístiques, en aquest cas, puguin mostrar aquest valor diferencial de l’ésser humà en qualsevol generació essent, cadascuna d’elles, filla del seu temps.
Per aquest motiu, un cop més, volem compartir amb els nostres lectors i clients, l’oportunitat de reconèixer la diferencia, manifestar-la i apostar per ella, a través del nostre treball, esforç i dedicació construïts des de 1979.